6205Föräldrakooperativ 

"Det bästa med kooperativformen är att alla lär känna varandra vilket är positivt för både barn, vuxna och verksamheten."

 

Lunden finns som ett alternativ till kommunal barnomsorg. Det är ett föräldrakooperativ som funnits sen 1990. Kooperativformen ger föräldrarna ett gemensamt ansvar för verksamheten, lokaler och trädgård. Föräldrarna bildar tillsamans en förening. Föräldraföreningen är en ideell förening som är huvudman för verksamheten och arbetgivare för personalen.

Verksamheten bedrivs med kommunala bidrag.

 

 

 

6281Vad innebär föräldrarinsatsen?


Alla föräldrar gör en föräldrainsats som sammanlagt motsvarar en halvtidstjänst på daghemmet.

För detta arbete (cirka 80 tim/läsår) erhåller varje familj en reducering av barnomsorgsavgiften med 250 kr i mån dvs 2 750 kr per år.

Föräldrarinsatsen består i att vara i barngruppen vid behov, städning, trädgårdsskötsel, smärre reperationer, tvätt, bakning och arbetsdagar. Arbetsdagarna sker två gånger per termin då familjerna arbetar tillsammans med olika projekt. Arbetsdagarna under ett år är:
Januari innan vi öppnar. April efter påsk
Augusti innan vi öppnar. Oktober efter höstlovet

 
Arbetsdagarna sker i trevlig gemenskap med knytis efteråt.

Inloggning