kostKost och barngrupper

Lunden har allsidig kost

Maten lagas på plats av närproducerade ekologiska råvaror. Barnen får god och hälsosam mat.

 

Barngrupper

För närvarande har vi fyra barngrupper indelade efter ålder. De mindre barnens verksamhet sker i ett eget hus, Rosenlunden.

Inloggning