6422Valdorfpedagogisk inriktning

Lunden är waldorfinriktat och den övergripande idén och målsättningen med waldorfpedagogik kan formuleras som "barnets rätt att få vara barn".

Vi värnar om att de ska få uppleva en riktig barndom där de kan ge sig hän åt leken och inte endast sysselsättas och allt för tidigt behöva stressas in i vuxenvärlden.

6396Vi vill ha en miljö som är omsorgsfullt utformad, mer hemlik och harmonisk.

Förskolan Lunden har färdiga leksaker av naturmaterial men även ofärdiga som kan bli till vad ert barn vill just då i den leken. Detta stimulerar barnens fantasi och kreativitet.


Vi har en rytmisk upplevelse av dag, vecka och året som de känner igen sig i och som innehåller mycket fri lek och rörelse. Årstidernas förlopp sätter sin prägel på allt som sker hos oss. Barnen får ett rikt förhållande till naturen. Vi vuxna finns som förebilder; ”barn gör inte som vi säger utan som vi gör”.

Barnen ägnar mycket tid utomhus där de kommer i kontakt med de olika elementen; vatten, luft och värme.

Inloggning